Logo Starostwo Powiatowe Siemiatycze - Przyjazny Urząd

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 18784
W sumie: 64051

Nieodpłatna pomoc prawna

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach informuje, że od dnia 1 stycznia 2017r na terenie Powiatu Siemiatyckiego będą działały dwa punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
 

 

 1. Punkt w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3 (II piętro, pok. 216) czynny:

 

poniedziałek w godz.  800 – 1200

wtorek w godz.  1000 – 1400

              środa w godz.  800 – 1200

czwartek w godz.  1000 – 1400

piątek w godz. 800 – 1200

 

 1. Punkt w Drohiczynie przy ul. Kraszewskiego 13 czynny:

 

poniedziałek w godz.  1000 – 1400

           wtorek w godz.  1200 – 1600

           środa w godz.  1000 – 1400

czwartek w godz.  800 – 1200

           piątek w godz. 800 – 1200

 

  1. Powiat Siemiatycki zapewnia całodobową bezpłatną infolinię dla osób, które wymagają natychmiastowej pomocy prawnej.
   Infolinia jest prowadzona poprzez numery:
   - 801 009 570 – z telefonów stacjonarnych

   - 12 200 24 43 – z telefonów stacjonarnych i komórkowych

    

  2. Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się osobiście w punkcie, Powiat Siemiatycki zapewnia dojazdy prawnika. W tym celu należy skontaktować się z numerem telefonu :12 200 24 43, i umówić się na konkretny termin.

    

  3. Dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się, o którym mówi ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Powiat Siemiatycki zapewnia udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W tym celu należy skontaktować się z prawnikiem drogą mailową na adres: biuro@swo-ngo. Osobom o których mowa  w art. 8 ust.8 ustawy, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

    

  4. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 

 

W związku z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej informuję:

 1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 2. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 3. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
 4. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym lub
 5. nieodpłatną mediację, lub
 6. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 1. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
 2. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 3. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

III. Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

III. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:

 1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

S T A R O S T A

  Jan Zalewski

WYKAZ TELEFONÓW W ROKU 2021

Starosta

Marek Bobel

Starostwo Powiatowe

ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
tel.: (85) 65 66 500
fax: 85 65 66 501
e-mail: powiat@siemiatycze.pl


           

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.