Logo Starostwo Powiatowe Siemiatycze - Przyjazny Urząd

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 32884
W sumie: 174717

Katalog linków

ADMINISTRACJA WOJEWÓDZKA

 Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
tel. 85 665 45 49, fax 85 665 45 67
e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl

 Podlaski Urząd Wojewódzki

ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
tel. 85 743 93 15, fax 85 743 92 31
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl

 

ORGANIZACJE RZĄDOWE

Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
recepcja: tel. 22 432 80 80, 22 432 71 25
fax 22 432 86 20
e-mail: biuro@parp.gov.pl 

Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa
tel. 0 800 38 00 84
fax 22 318 53 30
e-mail: info@arimr.gov.pl

Fundacja Programów Pomocy
dla Rolnictwa FAPA

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 19 01
fax 22 623 19 09
e-mail: fapa@fapa.org.pl

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa
centrala: 22 459 00 00, 22 459 00 01
informacja: 22 459 01 00, 22 459 03 70
fax 22 459 01 01
e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl

 

MIASTA I GMINY W INTERNECIE

Miasto Siemiatycze

Urząd Miasta Siemiatycze
ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze 
tel. 85 656 58 00, fax 85 656 58 03
e-mail: urzad@siemiatycze.eu

Gmina Siemiatycze

Urząd Gminy Siemiatycze 
ul. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze
tel. 85 655 28 60, fax 85 655 29 11 
e-mail: sekretariat@gminasiemiatycze.pl

Gmina Drohiczyn

Urząd Miejski Drohiczyn
ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn 
tel. 85 656 52 60, fax 85 655 70 80
e-mail: um@drohiczyn.pl

Gmina Dziadkowice 

Urząd Gminy Dziadkowice 
Dziadkowice 13, 17-306 Dziadkowice 
tel. 85 656 59 00, fax 85 656 59 04
e-mail: gmina@dziadkowice.pl

Gmina Grodzisk

Urząd Gminy Grodzisk
ul. 1 Maja 6, 17-315 Grodzisk
tel. 85 656 80 61, fax 656 80 40
e-mail: ug@gminagrodzisk.pl

Gmina Mielnik

Urząd Gminy Mielnik
ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
tel. 85 656 58 61, 85 657 70 03
fax 85 657 71 21
e-mail: gmina@mielnik.com.pl

Gmina Milejczyce 

Urząd Gminy Milejczyce
ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce
tel. 85 657 90 70, fax 85 657 90 83
e-mail: gmina@milejczyce.pl

Gmina Nurzec Stacja

Urząd Gminy Nurzec-Stacja
ul. Żerczycka 32, 17-330 Nurzec-Stacja
tel. 85 657 50 78, fax 85 657 50 63
e-mail: ug_nurzecst@zetobi.com.pl

Gmina Perlejewo

Urząd Gminy Perlejewo
17-322 Perlejewo
tel. 85 657 85 02, fax 85 657 85 15 
e-mail: ugperlejewo@wp.pl

 

RZĄDOWA ADMINISTRACJA ZESPOLONA

NAZWA ADRES / TEL. / FAX WWW / E-MAIL

Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej

ul. Warszawska 3
15-062 Białystok
tel. 85 653 73 28
      85 653 76 40
      85 743 54 16
fax 85 653 72 16

www.straz.bialystok.pl

kwpsp@straz.bialystok.pl 

Komenda Wojewódzka Policji

ul. Sienkiewicza 65
15-003 Białystok
tel. 85 675 40 11
fax 85 675 24 72

www.podlaska.policja.gov.pl

kwp@bk.policja.gov.pl

Kuratorium Oświaty

ul. Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok
tel. 85 748 48 48
fax 85 748 48 49

www.kuratorium.bialystok.pl

kuratorium@kuratorium.bialystok.pl

Wojewódzki Inspektorat
Farmaceutyczny

ul. Kombatantów 4
15-110 Białystok
tel. 85 662 37 36
fax 85 662 37 26

wif.pbip.pl

inspektorat@bialystok.wif.gov.pl 

Wojewódzki Inspektorat
Inspekcji Handlowej

ul. Żelazna 9 lok. 1U
15-297 Białystok
tel. 85 742 80 52
      85 742 80 59
fax 85 743 52 68 

 www.bialystok.wiih.gov.pl 

inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat
Inspekcji Ochrony Roślin
i Nasiennictwa

ul. Zwycięstwa 26B
15-959 Białystok
tel. 85 652 11 54
      85 651 18 77

wiiorn.pbip.pl

wi-bialystok@piorin.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat
Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych

ul. Antoniukowska 11
15-740 Białystok
tel. 85 747 97 40
fax 85 747 97 49

wijhar.pbip.pl

wijsek@bianet.pl  

Wojewódzki Inspektorat
Nadzoru Budowlanego

ul. Handlowa 6
15-399 Białystok
tel. 85 748 12 70
fax 85 748 12 73

winb.pbip.pl

sekretariat@winb.bialystok.pl 

Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska

 

ul. Ciołkowskiego 2/3
15-264 Białystok
tel. 85 742 53 78
fax 85 742 21 04

 

www.wios.bialystok.pl

sekret@wios.bialystok.pl 

 

 

Wojewódzki Inspektorat
Weterynarii

 

ul. Zwycięstwa 26A
15-959 Białystok
tel./ fax 85 651 02 29
85 651 03 37
 85 652 40 14 

 

www.bialystok.wiw.gov.pl

bialystok.wiw@wetgiw.gov.pl

 

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków

ul. Dojlidy Fabryczne 23
15-554 Białystok
tel. 85 741 23 32
      85 732 65 46
fax 85 732 75 62 

wosoz.pbip.pl

sekretariat@wuoz.bialystok.pl 

 

Wojewódzki Inspektorat
Transportu Drogowego
w Białymstoku

ul. Kombatantów 4
15-110 Białystok
tel. 85 662 30 77
fax 85 662 30 53

www.bialystok.witd.gov.pl 

witd@bialystok.witd.gov.pl

 

Wojewódzka Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Białymstoku

ul. Legionowa 8
15-099 Białystok
tel. 85 740 85 41
fax 85 740 48 99

www.wsse.bialystok.pl

sekretariat@wsse.bialystok.pl

 

RZĄDOWA ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA

NAZWA

ADRES / TEL. / FAX

WWW / E-MAIL

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

Regionalny Dyrektor OŚ w Białymstoku - Lech Magrel

ul. Dojlidy Fabryczne 23
15-554 Białystok 
tel. 85 740 69 81, 85 740 33 80 (wew. 10), fax. 85 740 69 82

www.bialystok.rdos.gov.pl

biuro.bialystok@rdos.gov.pl

Wojewódzki Sztab Wojskowy
 w Białymstoku

Szef WZW - płk Sławomir Kołodziejski

ul. Kawaleryjska 70/3
15-601 Białystok
tel. 85 749 86 49
fax 85 749 86 78

www.wszwbialystok.wp.mil.pl

wszwbialystok@wp.mil.pl 

Obwodowy Urząd Miar
w Białymstoku

Naczelnik - Marek Edward Dębowski

ul. Kopernika 89
15-396 Białystok
tel./ fax 85 745 53 56

www.warszawa.oum.gov.pl/urzd6.html

oum.warszawa.bialystok@gum.gov.pl

Podlaski Oddział Straży Granicznej 
w Białymstoku


Komendant Podlaskiego
Oddziału SG - płk Andrzej Rytwiński

ul. Bema 100,
15-370 Białystok
tel. informacja: 85 714 50 00, 85 714 59 00, sekretariat: 85 714 50 02, fax 85 714 57 01

www.podlaski.strazgraniczna.pl

podlaski@strazgraniczna.pl

Izba Skarbowa w Białymstoku

Dyrektor - Maria Suszczyńska

ul. Słonimska 1
15-026 Białystok 15
tel. 85 869 60 18, 85 741 57 97 
fax 85 732 82 21

www.is.bialystok.pl

is@pd.mofnet.gov.pl

I Urząd Skarbowy 
w Białymstoku

Naczelnik - Elżbieta Wróblewska

ul. Świętojańska 13
15-219 Białystok
tel. 85 878 41 00
fax 85 878 41 01

www.pierwszyus.bialystok.pl

us2003@pd.mofnet.gov.pl

II Urząd Skarbowy 
w Białymstoku

Naczelnik - Wiesław Kuc

ul. Plażowa 17
15-502 Białystok
tel. 85 743 36 40
fax 85 741 34 89

www.drugius.biaman.pl

us2004@pd.mofnet.gov.pl 

Podlaski Urząd Skarbowy
w Białymstoku

Naczelnik - Piotr Pawluczenia

ul. Młynowa 21A
15-404 Białystok
tel. 85 878 87 03
fax 85 878 87 02

www.pus.biaman.pl

us2071@pd.mofnet.gov.pl

Urząd Kontroli Skarbowej 
 w Białymstoku

Dyrektor - Wiesław Klukowski

Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8
15-111 Białystok
tel. 85 878 53 00
fax 85 675 43 65

uks.bialystok.ibip.net.pl

uks2091@pd.mofnet.gov.pl

Urząd Statystyczny  w Białymstoku 

Dyrektor - Ewa Kamińska-Gawryluk

ul. Krakowska 13
15-959 Białystok
tel. centrala: 85 749 77 00, 
sekretariat: 85 749 77 15
fax 85 749 77 79

bialystok.stat.gov.pl

SekretariatUSBST@stat.gov.pl

Urząd Żeglugi Śródlądowej 
w Giżycku (właściwy dla terenu woj. podlaskiego)

 

Dyrektor - Tadeusz Zdanowicz

ul. Łuczańska 5
11-500 Giżycko
tel./ fax 87 428 56 51

www.giz.uzs.gov.pl

urzad@giz.uzs.gov.pl 

Izba Celna w Białymstoku

Dyrektor - Mirosław Sienkiewicz

 

ul. Octowa 2
15-399 Białystok
tel. 85 745 85 55
fax 85 745 85 99

www.bialystok.uc.gov.pl

ic.bialystok@bia.mofnet.gov.pl

Urząd Celny w Białymstoku

Naczelnik - Dariusz Muszyński

ul. Octowa 10
15-399 Białystok
tel. 85 745 86 66
fax 85 745 57 52

www.bialystok.uc.gov.pl

uc.bialystok@bia.mofnet.gov.pl

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie (właściwy dla terenu woj. podlaskiego)

Dyrektor - Leszek Bagiński

ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
tel. centrala: 22 587 02 00, 
sekretariat: 22 587 02 11
fax 22 587 02 02

www.warszawa.rzgw.gov.pl

sekretariat@warszawa.rzgw.gov.pl

 

KANCELARIE

NAZWA

ADRES

TEL. / FAX

WWW / E-MAIL

Kancelaria Prezydenta

ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa 

tel. 22 695 29 00
fax 22 695 22 38

www.prezydent.pl
listy@prezydent.pl

Kancelaria Sejmu

ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa 

tel. 22 694 25 00

www.sejm.gov.pl 

Kancelaria Senatu

Dział Petycji i Korespondencji
ul. Wiejska 6
00-902 Warszawa 

tel. 22 694 95 12
fax 22 694 91 18

www.senat.gov.pl
senat@senat.gov.p

 

ORGANY KONTROLI PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA

NAZWA

ADRES

TEL. / FAX

WWW / E-MAIL

Rzecznik Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

tel. 22 551 77 00
fax 22 827 64 53

www.brpo.gov.pl
biurorzecznika@brpo.gov.pl

Najwyższa Izba Kontroli

ul. Filtrowa 57 
00-950 Warszawa

tel. 22 444 50 00
fax 22 444 57 93

www.nik.gov.pl
nik@nik.gov.pl

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Białymstoku

ul. Akademicka 4 
15-267 Białystok

tel. 85 874 81 00
fax 85 874 81 33

 lbi@nik.gov.pl

Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji

Skwer kard.
Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa 

tel. 22 597 30 00
fax 22 597 31 80

www.krrit.gov.pl

Główny Inspektorat Pracy

ul. Barska 28/30 
02-315 Warszawa

tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14

www.pip.gov.pl

Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Białymstoku

ul. Fabryczna 2
15-483 Białystok

tel. 85 678 57 00
fax 85 742 27 73

www.bialystok.oip.pl
kancelaria@bialystok.pip.gov.pl

Generalny Inspektor 
Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

tel./fax 
22 860 70 86

www.giodo.gov.pl
kancelaria@giodo.gov.pl

 

ORGANY WYBORCZE

NAZWA

ADRES

TEL. / FAX

WWW / E-MAIL

Krajowe Biuro Wyborcze

ul. Wiejska10
00-902 Warszawa

tel. 22 625 06 17
fax 22 629 39 59

www.pkw.gov.pl
biuro@kbw.gov.pl

Krajowe Biuro Wyborcze
Delegatura w Białymstoku

 ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok

tel.  85 743 94 39
fax 85 743 21 81

www.bialystok.uw.gov.pl/kbw
bia-dyr@kbw.gov.pl

Krajowe Biuro Wyborcze
Delegatura w Łomży

ul. Nowa 2
18-400 Łomża

tel. 86 216 44 97
      86 216 32 46
      86 216 31 35
fax 86 216 44 97

www.lomza.pkw.gov.pl
lom-dyr@kbw.gov.pl

Krajowe Biuro Wyborcze
Delegatura w Suwałkach

ul. A Mickiewicza 15
16-400 Suwałki
 pok. 201, 202, 203

tel. 87 565 23 17
       87 563 17 55
       87 563 17 56
fax. 87 563 17 57

www.suwalki.pkw.gov.pl
kbw@wp.pl

Starosta

Marek Bobel

Starostwo Powiatowe

ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
tel.: (85) 65 66 500
fax: 85 65 66 501
e-mail: powiat@siemiatycze.pl


           

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.